10. SJEDNICE PREDSJEDNIŠTVA I GLAVNOG ODBORA HVIDR-a RH
19.05.2021.

autor Hvidra RH

10. Sjednice Predsjedništva i Glavnog odbora HVIDR-a RH sazvane su i održane online putem u vremenskom razdoblju od 08. do 15. veljače 2021.

Rad sjednica Predsjedništva i Glavnog odbora bio je prilagođen nužnim epidemiološkim mjerama temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH koje su kontinuirano na snazi od 20. studenog 2020. prema kojima su ograničena javna okupljanja što se primjenjuje i na rad udruga.

Na sjednice su pozvani svi članovi i predsjednici tijela dana 08. veljače putem elektronske pošte, temeljem podataka za korespondenciju. Temeljem članka 28. i članka 32. Statuta, sjednice Predsjedništva i Glavnog odbora su pravovaljane ukoliko je istima nazočna ½ članova, odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, kojima se na ovim sjednicama smatraju oni članovi koji su dostavili potpisani priloženi obrazac glasačkog listića po raspravi i glasovanju o predloženim točkama dnevnog reda ili su na drugi odgovarajući način dostavili potvrdu sudjelovanja u radu sjednica i očitovanja o svim točkama dnevnog reda do 14. veljače.

Na završnom dijelu sjednice održanom 15. veljače predsjednici tijela su izvršili pregled pristiglih pisanih odgovora članova, te je utvrđeno da su svi članovi Predsjedništva i Glavnog odbora dostavili potpisane glasačke listiće odnosno potvrdu sudjelovanja u radu sjednica i glasovanju o svim točkama dnevnog reda.

Donesene su odluke o održavanju 20. Redovnog izvještajnog Sabora HVIDR-a RH online putem u vremenskom razdoblju od 16. – 22. veljače 2021., usvojen je prijedlog dnevnog reda Sabora, usvojen je prijedlog članova radnog predsjedništva i radnih tijela Sabora, kao i prijedlog Poslovnika o radu Sabora.

Osim navedenog, donesene su odluke o usvajanju izvješća o radu tijela i provođenju plana i programa HVIDR-a RH 2019.-2020. godine (Predsjedništvo, Glavni odbor), Bilanca i račun prihoda i rashoda I-XII 2019.,  financijsko izvješće I-XII 2020., primljeno je na znanje izvješće o radu Suda časti i Nadzornog odbora HVIDR-a RH  2019.-2020., sa kontrolama poslovanja HVIDR-a RH 2019.-2020. godine. Verificirani su prijedlozi Operativnog i financijskog plana za 2020., te Strateškog plana HVIDR-a RH za razdoblje 2021. – 2024. godine.

Usvojeni su prijedlozi na Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostavljeni u sustav e-savjetovanja i Ministarstvu hrvatskih branitelja 11. veljače.