ADRESAR

Po županijama
ŽZU HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorska
 • predsjednik Mladen Marinković
 • 43 000 Bjelovar, T.G.Masaryka 8
 • Tel: 043/243-879
 • Fax: 043/243-295
 • hvidra@hvidra-bjelovar.hr
 • tajnistvo@hvidra-bjelovar.hr

UHVIDR-a Bjelovar

 • predsjednik Damir Bošnjak
 • 43 000 Bjelovar, T.G.Masaryka 8
 • Tel: 043/243-879
 • Fax: 043/243-295

UHVIDR-a Daruvar

 • predsjednika  Krešimir Ivančić
 • 43500 Daruvar, Radićeva 12
 • kontakt telefon i fax: 043/333-497
 • udruga.hvidra@bj.t-com.hr

UHVIDR-a Čazma

 • predsjednik Darko Kajfeš
 • 43240 Čazma, Milana Novačića 3a
 • kontakt telefon i fax: 043/771-149 i 043/771-482
 • hvidra.cazma@gmail.com

UHVIDR-a Garešnica

 • predsjednik Zdenko Turić
 • 43280 Garešnica, Vladimira Nazora 25
 • tel: 043/531-203 
 • hvidra.garesnica@gmail.com

UHVIDR-a Grubišno Polje

 • predsjednik  Alen Skender
 • 43290 Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 5
 • tel: 043/485-267
ŽZU HVIDR-a Brodsko-posavska
 • predsjednik je Štefan Paun
 • S.Marjanovića 2, 35 000 Slavonski Brod
 • tel: 035/442-056
 • fax: 035/442-056
 • hvidrasb@gmail.com

UHVIDR-a Nova Gradiška

 • predsjednik  Pavle Filipović
 • 35400 N.Gradiška, T.K.Tomislava 1
 • tel: 035/361-589

UHVIDR-a Slavonski Brod

 • predsjednik  Mato Pudić
 • 35000 Sl.Brod,
 • S.Marjanovića 2
 • tel: 035/442-056
 • gsm: 091/224-4250
 • hvidrasb@gmail.com
ŽZU HVIDR-a Dubrovačko-neretvanska
 • predsjednik je Vitomir Bajac
 • J. Kosora 30, Dubrovnik
 • tel: 020/333-657
 • fax: 020/333-656
 • zu.hvidra.dnz@du.t-com.hr

UHVIDR-a Župa Dubrovačka

 • predsjednik Vicko Puljić
 • Vukovarska 47, 20201 Župa Dubrovnik

UHVIDR-a Ploče

 • predsjednik je Ilija Zubčić
 • 20234 Ploče, V. Nazora 10
 • tel: 020/670-244

UHVIDR-a Metković

 • predsjednik Tomo Petković
 • 20350 Metković, K.Zvonimira 20
 • tel: 020/670-244

UHVIDR-a Dubrovnik

 • predsjednik Ivo Lucić
 • 20000 Dubrovnik, J. Kosora 4
 • tel: 020/331-070
ŽZU HVIDR-a Grada Zagreba

ŽZU HVIDR-a Grada Zagreba

predsjednik: Ante Tandara
broj mobitela: 091/5631141
tel: 01/3702-348
fax: 01/3757-877
hvidra-a-zagreb@zg.t-com.hr

hvidra.gz@gmail.com

 

UHVIDR-a Centar

predsjednik : Mladen Tafra 

Zagreb, Medulićeva 30
Tel/fax: 4826-553
hvidracentar1@gmail.com

 

UHVIDR-a Dubrava

predsjednik : Ivica Kuprešak
Zagreb, Vile Velebita 1
Tel/fax: 2292-956, 2993-395
dubrava.hvidra@gmail.com

 

UHVIDR-a Susedgrad

predsjednik : Ivica Marušić
Zagreb, Meksička 2
Tel/fax: 3461-563, 3461-568
hvidra.susedgrad1992@gmail.com

 

UHVIDR-a Trnje

predsjednik : Tomislav Sabolek
Zagreb, Kruge 9
Tel/fax: 6152-863
hvidra-trnje@hvidra-trnje.hr

 

UHVIDR-a Trešnjevka

predsjednik Slavko Validžić
Zagreb, Ozaljska 16
Tel/fax: 3098-195
hvidra.tresnjevka@gmail.com

 

UHVIDR-a Sesvete

predsjednik Stjepan Kezerić

Sesvete, Zagrebačka 2
Kontakt broj: 2008-689
hvidra.sesvete@gmail.com, info@hvidra-sesvete.hr

 

UHVIDR-a Maksimir

predsjednik: Zvonimir Zakošek
Zagreb, Jordanovac 51
Tel/fax: 2334-953, 2332-942
hvidra.maksimir@gmail.com

 

 

UHVIDR-a Novi Zagreb istok-zapad

predsjednik : mr.sc. Valentino Rajković

Zagreb, Meštrovićev trg 1
Tel7fax: 6646-923
hvidra@hvidra-nzi-nzz.eu

ŽZU HVIDR-a Istarska
 • predsjednik  Zdenko Požgain
 • Rovinjska 2, Pula
 • tel: 052/391-034
 • 052/214-464
 • fax: 052/391-043
 • hvidrapula@gmail.com

UHVIDR-a Labin

 • predsjednik Enes Suljć
 • 52220 Labin, Rudarska 9
 • tel: 052/851-077

UHVIDR-a Umag

 • predsjednik Darko Grgošević
 • tel: 52470 Umag, 8. ožujka br. 6.
 • tel: 052/743-605
 • hvidraumag@gmail.com

UHVIDR-a Pula

 • predsjednik Ivica Lerotić
 • 52100 Pula, Valsaline 31
 • tel: 052/391-034
ŽZU HVIDR-a Karlovačka
 • predsjednik Juraj Škrtić
 • Domobranska 21, Karlovac
 • tel: 047/613-959
 • fax: 047/613-096
 • hvidrakarlovac@gmail.com

 UHVIDR-a Ogulin

 • predsjednik Drago Cetinjanin
 • 47300 Ogulin, B.Frankopana 3,
 • p.p. 21
 • tel: 047/525-414

UHVIDR-a Karlovac

 • predsjednik Miroslav Klarić
 • 47000 Karlovac, Domobranska 21
 • Tel/fax: 047/613-095, 047/613-096
 • hvidrakarlovac@gmail.com

UHVIDR-a Duga Resa

 • predsjednik Petar Mihalić
 • 47250 Duga Resa,Mrežnička obala 8
 • Tel/fax: 047/844-331, 047/841-548

UHVIDR-a Generalski Stol

 • predsjednik Juraj Škrtić
 • 47262 Generalski Stol, Generalski Stol 28
 • Tel/fax: 047/861-329

UHVIDR-a Saborsko

 • predsjednik Nikola Hodak
 • Saborsko, Senj 44
 • Tel/fax: 047/573-246
ŽZU HVIDR-a Koprivničko-križevačka
 • predsjednik je Stjepan Booz
 • Svilarska 6, Koprivnica
 • tel: 048/622-587
 • fax: 048/622-587
 • hvidra-kc.kz@kc.t-com.hr

UHVIDR-a Koprivnica

 • predsjednik je Stevo Šimunović
 • 48000 Koprivnica, Svilarska 6
 • tel: 048/622-587

UHVIDR-a Đurđevac

 • predsjednik je Željko Matkov
 • Đurđevac, Antuna Radića 8
 • tel: 048/812-229

UHVIDR-a Križevci

 • predsjednik je Darko Vragović
 • 48260 Križevci, Trg Sv.Florijana 14
 • tel: 048/674-628
ŽZU HVIDR-a Krapinsko-zagorska
 • predsjednik Zdravko Gorički
 • Trg Julija Lembergera 4, SV. Križ Začretje
 • tel: 049/227-087
 • fax: 049/371-393
 • hvid-a.krapina2@kr.ht.hr

UHVIDR-a Zabok

 • predsjednik Rajko  Bartolin 49210 Zabok, Kumrovečka 6
 • tel: 098 460 179
 • e-mail: rajko.bartolin@optinet .hr

UHVIDR-a Zlatar

 • predsjednik Zlatko Ruždak
 • 49250 Zlatar, Park Hrv. Mladeži 2
 • tel: 049/467-187

UHVIDR-a Krapina

 • predsjednik Gabrijel Kosalec
 • 49000 Krapina, Magistratska 10
 • tel: 049/371-393
 • hvid-a.krapina2@kr.ht.hr
ŽZU HVIDR-a Ličko-senjska
 • predsjednik je Ivan Jurković
 • Bana I.Karlovića 2, Gospić
 • tel: 053/575-353
 • fax: 053/575-353
 • hvidra.lsz@gmail.com

UHVIDR-a Gospić

 • predsjednik je Ivica Alić
 • 53000 Gospić, Bana I. Karlovića 1
 • tel: 053/575-353
 • uhvidr-a.gospic@gs.t-com.hr 

UHVIDR-a Otočac

 • predsjednik Anton Vranić
 • 53220 Otočac, Trg Popa M.Mesića 3
 • tel: 053/771-602

UHVIDR-a Senj

 • predsjednik Mario Tonković
 • 53270 Senj, Cilnica bb
 • tel: 053/882-634

UHVIDR-a Plitvička Jezera

 • predsjednik Marijan Marković
 • 53231 Pl. Jezera, Mukinje bb
 • tel: 053/774-715
ŽZU HVIDR-a Međimurska

predsjednik : Branimir Kelkedi
Strossmayera 9, Čakovec
tel: 040/314-645
fax: 040/314-644
zuhmz@ck.t-com.hr

UHVIDR-a Prelog

predsjednik: Miroslav Radmanović
40323 Prelog, Glavna 33
tel: 040/646-065

UHVIDR-a Čakovec

predsjednik: Alojz Fleten
40000 Čakovec, Strossmayera 9
040/314-645
040/314-644

 

UHVIDR-a Mursko Središće

predsjednik: Ivica Vugrinec
Mursko Središće, Trg J. bana Jelačića 10

 

UHVIDR-a JUG ČAKOVEC

Predsjednik: Pavo Jazvić

ŽZU HVIDR-a Osječko-baranjska
 • predsjednik Ivo Lovrenčić
 • Vijenac I.Meštrovića bb, 31000 Osijek
 • Tel/fax: 031/208-202, 031/832-400
 • hvidraobz@gmail.com

UHVIDR-a Antunovac

 • predsjednik Zdenko Đerđ
 • 31216 Antunovac, B.Radića 4
 • Tel/fax: 031/278-023

Udruga HVIDR-a Belišće

 • predsjednik Pavo Milekić
 • Radnička 14, 31551 Belišće
 • Tel/fax: 099/6909-114
 • pmilekic@gmail.com

UHVIDR-a Đurđenovac

 • predsjednik Zlatko Šumrada
 • 31511 Đurđenovac, Trg dr. Franje Tuđmana 3
 • Tel/fax: 031/601-398

UHVIDR-a Đakovo

 • predsjednik Zdravko Zeko
 • 31400 Đakovo,Kralja Tomislava 15
 • Tel/fax: 031/814-181

UHVIDR-a Donji Miholjac

 • predsjednik Josip Sakač
 • 31540 Donji Miholjac, Vukovarska 7
 • Tel/fax: 031/632-095

UHVIDR-a Bilje

 • predsjednik Božidar Sladić
 • Kralja Zvonimira 2, 31 227 Bilje

UHVIDR-a Našice

 • predsjednik Miroslav Ranogajec
 • 31500 Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 16
 • Tel/fax: 031/614-750
 • hvidra.nasice@os.t-com.hr

UHVIDR-a Baranja

 • predsjednik Ivan Lovrenčić
 • 31300 Beli Manastir, Osječka 118
 • Tel/fax: 031/700-180

 UHVIDR-a Valpovo

 • predsjednik Zoran Markota
 • 31550 Valpovo, Trg kralja Tomislava 14
ŽZU HVIDR-a Požeško-slavonska

Predsjednik: Stipan Grgić
Matije Gupca 6, Požega,
tel: 034/273-604
fax: 034/273-604
hvidra@po.t-com.hr

UHVIDR-a Požega

predsjednik je Tomo Vrhovac
34300 Požega, Matije Gupca 6
tel: 034/273-604

UHVIDR-a Pakrac

predsjednik je Stipe Hodak
34550 Pakarc, Hrv. Velikana 4
tel: 034/411-532

UHVIDR- a Lipik

predsjednik je Branko Ljevaković
34551 Lipik, Marije Terzije 24
tel: 034/421-220

ŽZU HVIDR-a Primorsko-goranska
 • predsjednik je Zlatko Uremović
 • 51000 Rijeka, Milutina Barača 14
 • tel: 051/263-235
 • fax: 051/263-235
 • zu.hvidra.primorsko.goranske.zupanije@ri.t-com.hr

UHVIDR-a Gorski Kotar

 • predsjednik je Željko Glavić
 • 51326 Vrbovsko, 1.svibnja 12
 • tel: 051/879-332

UHVIDR-a Sv. Vid Rijeka

 • predsjednik je Miljenko Komes
 • 51000 Rijeka, Milutina Barača 14
 • tel: 051/263-235

UHVIDR-a Liburnija-Opatija

 • predsjednik je Vilenc Franković
 • Opatija, T. Rakovca 15
 • tel: 051/271-338

UHVIDR-a Krk

 • predsjednik je Davorin Sović
 • 51500 Krk, Kvarnerska 15
 • tel: 051/222-286

UHVIDR-a Crikvenica

 • predsjednik je Davor Pavičić
 • 51260 Crikvenica, P.Preradovića 1
 • Tel: 051/242-551

UHVIDR-a Cres-Lošinj

 • predsjednik je Ivan Klarić
 • 51550 Mali Lošinj,
 • P.P.113 HVIDR-a
 • tel: 051/231-279
 • fax: 051/232-279

UHVIDR-a Rab

 • predsjednik Zoran Dumenčić
 • 51280 Rab, Trg Minicipum Arba 2
 • tel: 051/725-623
ŽZU HVIDR-a Sisačko-moslavačka
 • predsjednik Marko Klasan
 • Tomislavova 2, Sisak
 • tel: 044/545-331
 • fax: 044/547-775

UHVIDR-a Sisak

 • predsjednik Stjepan Lugarić
 • 44000 Sisak, Lj.Gaja 17
 • tel: 044/543-100

UHVIDR-a Novska

 • predsjednik Ivica Vulić
 • 44330 Novska, A. Knoppa 1
 • tel:044/601-090
 • hvidra.novska1@gmail.com

UHVIDR-a Hrvatska Kostajnica

 • predsjednik Miroslav Ivezić
 • 44430 Hrvatska Kostajnica, Trg kralja Tomislava  4
 • tel: 044/851-580

UHVIDR-a Popovača

 • predsjednik Ante Čupić
 • 44317 Popovača, Vinogradska 2
 • tel: 044/670-640

UHVIDR-a Kutina

 • predsjednik Damir Badanjak
 • 44320 Kutina, Kneza Ljudevita Posavskog 27
 • tel: 044/681-011
 • hvidra-kutina@sk.hinet.hr

UHVIDR-a Topusko

 • predsjednik Miroslav Abramović
 • Trg bana J. Jelačića 1, 44 415 Topusko
 • Tel: 044/885-181

UHVIDR-a Sunja

 • predsjednik Ivan Šestanović
 • 44210 Sunja, M.Gupca 2
 • tel: 044/833-491

UHVIDR-a Petrinja

 • predsjednik Antun Pintar
 • 44250 Petrinja, Trg narodnih učitelja 3
 • Tel: 044/812-567
 • hvidra.petrinja@gmail.com

UHVIDR-a Glina

 • predsjednik Darko Krznarević
 • 44400 Glina, Stjepana i Antuna Radića 10
 • tel: 044/882-044
ŽZU HVIDR-a Splitsko-dalmatinska
 • Predsjednik Marko Gudelj
 • Brune Bušića 21, Imotski

Udruga HVIDR-a Hvar

 • 21460 Stari Grad, Stari Grad
 • tel: 021/765-299
 • Ante Stipišić

Udruga HVIDR-a Imotski

 • 21260 Imotski, Brune Bušića 39
 • tel: 021/841-336
 • Jakiša Bubalo, predsjednik

Udruga HVIDR-a Kaštela

 • 21216 Kaštela Stari,
 • Put groblja 10a
 • tel: 021/235-166
 • Ivica Vidović, predsjednik

Udruga HVIDR-a Makarska

 • 21300 Makarska, Kalalarga 3
 • tel: 021/615-115
 • Ivan Glibota, predsjednik

Udruga HVIDR-a Omiš

 • 21310 Omiš, Vrilo 5
 • tel: 021/863-474
 • Zlatan Bašić, predsjednik

Udruga HVIDR-a Sinj

 • 21230 Sinj, Trg Cetinske krajine 8
 • tel: 021/824-995
 • Dražen Pavlović, predsjednik

Udruga HVIDR-a Solin

 • 21210 Solin,
 • Kralja Zvonimira 121
 • 021/212-171
 • Nikola Bosančić

Udruga HVIDR-a Split

 • 21000 Split, Rendićeva 7
 • tel: 021/384-100
 • Zoran Buzdovačić, predsjednik
 • udruga.hvidra.split@gmail.com

Udruga HVIDR-a Trilj

 • 21240 Trilj, Poljičke republ. 15
 • tel: 021/832-399
 • Ivan Gilić, predsjednik

Udruga HVIDR-a Trogir

 • 21220 Trogir, Blaža Jurjeva Trogiranina 2
 • tel: 021/881-019
 • Ivica Baturina, predsjednik

Udruga HVIDR-a Vis

 • 21480 Vis, Vukovarska 2a
 • tel: 021/711-576
 • Igor Uskok, predsjednik

Udruga HVIDR-a Vrgorac

 • Tina Ujevića 10
 • 21276 Vrgorac
 • Ante Šalinović, predsjednik
 • hvidra.vrgorac@email.t.com.hr
 • www.hvidravrgorac.hr

Udruga HVIDR-a Vrlika

 • 21236 Vrlika, Trg dr, Franje Tuđmana 1
 • tel: 021/872-300
 • Božo Giljan, predsjednik
ŽZU HVIDR-a Šibensko-kninska
 • predsjednik je Mladen Erak
 • Trg A.Hebranga 4, Šibenik
 • tel: 022/333-271
 • fax: 022/333-271
 • hvidrahr@net.hr

UHVIDR-a Šibenik

 • predsjednik je Dragan Rak
 • Šibenik, Trg A.Hebranga 4
 • Tel/fax: 022/333-271

UHVIDR-a Knin

 • predsjednik je Zoran Živković
 • 22300 Knin, Dr.F.Tuđmana 24
 • Tel/fax: 022/661-612

UHVIDR-a Drniš

 • predsjednik je Tomislav Ožegović
 • 22320 Drniš, Trg dr. Franje Tuđmana 7
 • tel: 022/887-808

UHVIDR-a Vodice

 • predsjednik je Miroslav Karin
 • 22211 Vodice, Hrv. Boraca 34
 • tel: 022/444-004
ŽZU HVIDR-a Varaždinska
 • predsjednik Mladen Kaselj
 • Zagrebačka 17, Varaždin,
 • tel: 042/213-315
 • fax: 042/211-433
 • hvidra-varazdin@vz.t-com.hr

UHVIDR-a Varaždin

 • predsjednik Željko Habunek
 • 42000 Varaždin, Zagrebačka 17
 • tel: 042/213-315

UHVIDR-a Ivanec

 • predsjednik Vjekoslav Špac
 • 42240 Ivanec, Đure Arnolda 7
 • tel: 042/783-617

UHVIDR-a Ludbreg

 • predsjednik Ivan Stančin
 • 42230 Ludbreg, Trg sv. Trojstva 3
 • tel: 042/810-258

UHVIDR-a Varaždinske Toplice

 • predsjednik Branko Crljenica
 • Lavoslava Horvata 1, Varaždinske toplice
 • Tel: 042/630-000

UHVIDR-a Novi Marof

 • predsjednik Damir Ključarić
 • 42220 N.Marof, Vatrogasna bb
 • tel: 042/612-944
ŽZU HVIDR-a Virovitičko-podravska
 • Predsjednik: Mato Bubaš
 • dopredsjednik Zvonko Gorički
 • Virovitica, P.P.101, M. Gupca 5
 • tel/fax: 033/721-642
 • www.hvidra-vpz.hr
 • zu@hvidra-vpz.hr

UHVIDR-a Virovitica

 • predsjednik Mirko Poljanac
 • 33000 Virovitica, p.p. 101, M. Gupca 5
 • tel/fax: 033/721-642
 • udrugahvidravirovitica@gmail.com

UHVIDR-a Slatina

 • predsjednik Ilija Nikolić
 • 33520 Slatina, Trg Sv. Josipa 10
 • tel/fax:  033/551-295
 • udr.hvidr-a.slatina@vt.t-com.hr
 • www.hvidra-slatina.hr

UHVIDR-a Orahovica

 • predsjednik Franjo Bačmaga
 • 33515 Orahovica, Gavrančića 6
 • tel/fax:  033/673-332
 • hvidra.orahovica@vt.t-com.hr
ŽZU HVIDR-a Vukovarsko-srijemska
 • predsjednik Stjepan Mađarac
 • Trg hr. Branitelja 1, Vukovar
 • tel: 032/441-688
 • fax: 032/441-688
 • zuhvidravsz@net.hr

UHVIDR-a Vinkovci

 • predsjednik Tomislav Šišak
 • 32100 Vinkovci, Duga ulica 43

UHVIDR-a Vukovar

 • predsjednik Slavko Jurić
 • 32000 Vukovar, Trg Hrv.branitelja 1
 • tel: 032/441-688

UHVIDR-a Županja

 • predsjednik Ivo Grgić
 • 32270 Županja, Strossmayerova 27b
 • tel: 032/831-294

UHVIDR-a Ilok

 • predsjednik Blago Čuljak
 • 32236 Ilok, Trg Nikole Iločkog 2
 • tel: 032/395-460

UHVIDR-a Otok

 • predsjednik Josip Goreta
 • 32251 Otok, Trg kralja Tomislava 4
 • tel: 032/395-460
ŽZU HVIDR-a Zadarska
 • predsjednik Željko Perić
 • Zadar, S.Radića 11c
 • Tel/fax: 023/357-520

UHVIDR-a Zadar Sv.Donat

 • predsjednik Vitomir Burčul
 • Zadar, S.Radića 11c
 • Tel/fax: 023/357-520

UHVIDR-a Benkovac

 • predsjednik Milorad Guzić
 • 23420 Benkovac, Ante Starčevića 4D
 • Tel/fax: 023/681-623

UHVIDR-a Obrovac

 • predsjednik Goran Anić
 • 23450 Obrovac, Obala hrv. Časnika Senada Župana
 • Tel/fax: 023/689-051
ŽZU HVIDR-a Zagrebačke županije

predsjednik: Stjepan Gudec
Vladimira Novaka 23, Zaprešić

UHVIDR-a Samobor i Sv.Nedjelja

 • predsjednik je Milan Habljak
 • Savke Dabčević Kučar 6
 • 10430 Samobor
 • tel. 3364-734
 • fax. 01/3325-488
 • hvidrassn@gmail.com

UHVIDR-a Jastrebarsko

 • predsjednik je Branko Tandarić
 • V. Mačeka 2,10450 Jastrebarsko
 • tel. 01/6283-623
 • fax 01/6283-623

UHVIDR-a Zaprešić

 • predsjednik je Dražen Brezec
 • Vladimira Novaka 23, PP 66
 • 10290 Zaprešić
 • tel. 01/3357-330
 • fax 01/3357-331

UHVIDR-a Križ

 • predsjednik je Velen Hajdinović
 • Trg sv. križa bb, 10314 Križ
 • tel. 01/ 2824-388
 • fax 01/ 2824-388

UHVIDR-a Ivanić-Grad

 • predsjednik je Ivica Kozjak
 • Trg V. Nazora 4, 10310 Ivanič Grad
 • tel. 01/ 2823 336
 • fax 01/2823-336

UHVIDR-a Dugo Selo

 • predsjednik je DŽeljko Galović
 • Zagrebačka 24, 10370 Dugo Selo
 • tel. 01/2751-035
 • fax 2751-035

UHVIDR-a Velika Gorica

 • predsjednik Miljenko Marić
 • Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica
 • tel. 6213-870
 • fax 6213-868

UHVIDR-a Kloštar Ivanić

 • predsjednik Jozo Vuković
 • 103120 Kloštar Ivanić Školska 22
 • Tel: 01/2892-450

UHVIDR-a Vrbovec

 • predsjednik Damir Majstorović
 • Celine 8, Celine
HVIDR-a HVO HB
 • DRAGUTIN RADIĆ, predsjednik
 • Mostar, Kralja Tvrtka bb
 • Tel/fax: 0038736/320-797
 • hvidra-sr@tel.net.ba