20. REDOVNI IZVJEŠTAJNI SABOR HVIDR-a RH
19.05.2021.

autor Hvidra RH

adresar

Sjednica 20. Redovnog izvještajnog Sabora HVIDR-a RH sazvana je i održana online putem u vremenskom razdoblju od 16. do 22. veljače 2021., temeljem članka 23. stavka 2. Statuta HVIDR-a RH i Odluke sa 10. sjednice Glavnog odbora HVIDR-a RH.

Rad Sabora je bio prilagođen nužnim epidemiološkim mjerama u skladu sa Odlukama Stožera civilne zaštite RH koje se primjenjuju kontinuirano od 20. studenog 2020. godine, prema kojima se ograničavaju javna okupljanja što se primjenjuje i na rad udruga.

Radi gore navedenih razloga, donesena je odluka da se sjednica održava u dva dijela: sazivanje i rad sjednice Sabora po raspravi i glasovanju nazočnih članova (od 16. do 21. veljače), te verifikacija i donošenje odluka, izrada izvješća i zapisnika Sabora – 22. veljače 2021.

Na sjednicu Sabora su pozvani svi delegati na način određen Odlukom sa 10. sjednice Glavnog odbora na službene email adrese županijskih zajednica udruga i članova tijela temeljem podataka koje su dostavili za korespondenciju. Broj delegata je odredio Glavni odbor sukladno mjerilima i kriterijima određenih odredbama članka 21. Statuta HVIDR-a RH, kojima je propisano da Sabor HVIDR-a RH čine delegati: delegirani predstavnici ŽZU HVIDR-a u sustavu HVIDR-a RH i članovi tijela HVIDR-a RH.

Temeljem članka 24. Statuta, sjednica Sabora je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno ½ delegata,  Sabor odluke donosi većinom glasova nazočnih delegata, a temeljem Odluke sa 10. Sjednice Glavnog odbora, nazočnim delegatima sjednice 20. Redovnog izvještajnog Sabora HVIDR-a RH smatraju se oni delegati koji su dostavili potpisani priloženi obrazac glasačkog listića po raspravi i glasovanju o predloženim točkama dnevnog reda ili su na drugi odgovarajući način dostavili potvrdu sudjelovanja u radu Saboru i očitovanja o svim točkama dnevnog  reda.

Na završnom dijelu sjednice održanom 22. veljače 2021., predsjedništvo i radna tijela Sabora su izvršila pregled pristiglih popisa delegata, te su prema pristiglim pisanim odgovorima ŽZU HVIDR-a utvrdili listu od 185 delegata kojima su upućeni pozivi za sjednicu Sabora, dok je prema dostavljenim pisanim odgovorima utvrđeno da su 172  delegata  dostavila  potpisane glasačke listiće odnosno potvrdu sudjelovanja u radu sjednice Sabora i očitovanja o svim točkama dnevnog reda.

Donesene su odluke o usvajanju Poslovnika o radu sjednice Sabora i izboru radnih tijela, te su usvojena izvješća o radu tijela i provođenju plana i programa HVIDR-a RH 2019.-2020. godine (Predsjedništvo, Glavni odbor), Bilanca i račun prihoda i rashoda I-XII 2019.,  financijsko izvješće I-XII 2020., izvješće o radu Suda časti i Nadzornog odbora HVIDR-a RH  2019. – 2020., sa kontrolama poslovanja HVIDR-a RH 2019.-2020. godine. Temeljem prijedloga Glavnog odbora, usvojen je Operativni i financijski plan za 2020., te Strateški plan za razdoblje 2021. – 2024. godine.

Usvojeni su prijedlozi na Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostavljeni u sustav e-savjetovanja i Ministarstvu hrvatskih branitelja 11. veljače 2021.