Gostovanje voditeljice projekta u emisiji Veterani mira
28.10.2022.

autor Hvidra RH

Dana 9. srpnja 2022. godine u emisiji „Veterani mira“ koja se prikazuje na prvom programu Hrvatske radiotelevizije gostovala je voditeljica projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije- smjernice za budućnost“ Ida Maček, prilikom čega je javnosti pobliže predstavila ciljeve i aktivnosti navedenog projekta.

Na samom početku, ukratko je opisala tijek prijave na natječaj „Tematske mreže za društveno – ekonomski razvoj (te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanje uvjeta rada)„ u sklopu kojeg se projekt provodi, kao i formiranje tematske mreže koju čine javni, gospodarski i civilni sektor te akademska zajednica, što je bio jedan od temeljnih preduvjeta prijave na natječaj. Pritom je naglašena i svrha projekta, a koja se odnosi na poticanje međusektorske suradnje kroz javni, profitni i neprofitni sektor kako bi se zajednički djelovalo na poboljšanje kvalitete života braniteljske populacije.

Nadalje, opisan je način odabira tema znanstvenih istraživanja koje projekt obuhvaća, a koje su postavljene kao najrelevantnije na temelju pred istraživanja javnog mnijenja obavljenog na 1.500 ispitanika u šest županija. Kako se neke od tema odnose na društveno poduzetništvo i zdravstvenu skrb hrvatskih branitelja, dotaklo se i rezultata dosad provedenog istraživanja koji ukazuju na visok postotak od skoro 80% branitelja koji izražavaju interes za pristupanje projektima društvenog poduzetništva kroz organizacije civilnog društva, te se također ukazalo na već provedene projekte Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi preko kojih je vidljiva potreba branitelja da i dalje budu korisni u društvu kroz njihovo dobrovoljno uključivanje u aktivnosti i usluge pružanja pomoći svojim suborcima te drugim najpotrebitijim skupinama.

Zatim, predstavljeno je i širenje tematske mreže kroz kontinuirano povećanje broja uključenih braniteljskih udruga od početka projekta, te mogućnosti koje su kroz tematske mreže osigurane uključenim braniteljskim udrugama, a time naravno i njihovom članstvu koje uključuje hrvatske branitelje. Tematska mreža tako pruža logističke i organizacijske kapacitete, što uključuje mogućnost dobivanja besplatne pravne pomoći, besplatne psihološke pomoći, sudjelovanje u radionicama koje omogućuju educiranje o relevantnim temama, dobivanje informacija o budućim natječajima i slično. Voditeljica projekta ovdje se također osvrnula i na potrebu za većim javnim promicanjem pozitivnog djelovanja braniteljskih udruga u društvu te predstavljanjem njihovih projekata, prilikom čega je istaknula i pohvalnu činjenicu da je od 12 početno uključenih partnerskih braniteljskih udruga, njih devetero samostalno prijavilo EU projekte.

Što se tiče javnosti i medija, izneseni su rezultati ankete u sklopu ispitivanja javnog mnijenja o načinu na koji javnost percipira prikaz branitelja u medijima, te su isti pokazali kako značajan broj ispitanika smatra kako su branitelji većinom negativno medijski prikazivani. No kako bi se dobila točna slika na temelju znanstvenih rezultata na navedenu temu, Hrvatsko katoličko učilište (akademski partner na projektu) provelo je detaljnu znanstvenu analizu članaka koji su izašli u tiskovnim i web portalima u zadnjih 10 godina, te će rezultati o istome biti dostupni početkom iduće godine. Spomenuto je kako su nažalost i sami branitelji, prema rezultatima ankete, u većem postotku nezadovoljni percepcijom društva o njima, na što se  namjerava utjecati izradom smjernica u sklopu projekta kojima će se utjecati na javne politike i strateške dokumente koji su vezani za pitanja koja se tiču braniteljske populacije.  Naglašeno je i kako je potrebno aktivno uključivati branitelje u društvene teme, više ih informirati o društvenom poduzetništvu, poticati ih na prijavljivanje projekata i rad u braniteljskim udrugama – sve što se ovim projektom i nastoji postići. Također, istaknuto je kako je izrazito bitno i da pristup psihosocijalnim programima bude omogućen u jednakoj mjeri i članovima obitelji hrvatskih branitelja, s obzirom da su oni često žrtve sekundarne traumatizacije.

Zaključno, ukratko se osvrnulo na dosad obrađene teme koje se odnose na obitelji branitelja, mogućnost razvoja ratnog turizma (u sklopu čega se otvara mogućnost zapošljavanja branitelja kao turističkih vodiča), te koheziju u braniteljskoj populaciji i komunikaciju s donositeljima odluka, uz primjere dobre prakse iz SAD-a. Isto tako, navedene su i teme koje će se predstaviti kroz slijedeće strukturirane dijaloge, a koje uključuju prikaz u medijima, povezanost nezaposlenosti i PTSP-a te društveno poduzetništvo.

Kompletan prilog gostovanja u emisiji dostupan je na slijedećem linku: