Komunikacija branitelja s donositeljima odluka u RH
13.07.2023.

autor Hvidra RH

Primjeri dobre prakse iz SAD-a

Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske
populacije-smjernice za budućnost

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi u suradnji s koordinatoricom izrade
smjernica Ivanom Maslov mag.psych. izradili su prijedlog smjernica u razvoju javnih politika
„Komunikacija branitelja s donositeljima odluka u RH – primjeri dobre prakse iz SAD-a“ u
okviru projekta „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske
populacije – smjernice za budućnost“ (UP.04.2.1.06.0004) koji je sufinanciran sredstvima
Europske unije iz Europskog socijalnog fonda na poziv „Tematske mreže za društveno-
ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“.