Održana tirbina na temu rasprava o provođenju odredaba zakona kojima se reguliraju prava HRVI-a i pripadnika HVO-a
05.10.2013.

autor Hvidra RH

Ovim putem izvješćujemo javnost da je dana 5. listopada 2013. godine u organizaciji Zajednice županijskih zajednica udruga HVIDR-a RH i Zajednice županijskih zajednica udruga HVIDR-a HVO Herceg Bosne, u Baškom polju, održana tribina sa temom: rasprava o provođenju odredaba zakona kojima se reguliraju prava HRVI-a i pripadnika HVO-a, problemi u realizaciji odredaba Međudržavnog ugovora između …

Ovim putem izvješćujemo javnost da je dana 5. listopada 2013. godine u organizaciji Zajednice županijskih zajednica udruga HVIDR-a RH i Zajednice županijskih zajednica udruga HVIDR-a HVO Herceg Bosne, u Baškom polju, održana tribina sa temom: rasprava o provođenju odredaba zakona kojima se reguliraju prava HRVI-a i pripadnika HVO-a, problemi u realizaciji odredaba Međudržavnog ugovora između RH i BiH oko pomoći braniteljima i stradalnicima, te aktualni problemi oko poništavanja rješenja o statusu ratnog vojnog invalida za pripadnike HVO-a.

Na tribini je nazočila g-đa Nevenka Benić – pomoćnica ministra branitelja, g. Ivo Tadić, predsjednik Odbora za branitelje u Parlamentu F BiH, g. Pavo Šljivić, savjetnik pred. Vijeća ministara BiH za pitanja branitelja, g. Mladen Begić, ministar za pitanje branitelja Zapadno Hercegovačke županije, pom. ministra za pitanja branitelja Hercegovačko Neretvanske županije, Mirko Blažević, uprava za pitanje branitelja Srednje Bosne, predsjednici tijela i svih udruga HVIDR-a HVO Herceg-Bosne.

Sudionici tribine su bili hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata iz svih županijskih udruga HVIDR-a na nivou Republike Hrvatske i Zajednice udruga HVIDR-a Grada Zagreba.

Nakon održane rasprave i iznesenih prijedloga, doneseni su slijedeći

Zaključci:

Podržavaju se Zaključci Glavnog odbora HVIDR-a HVO Herceg-Bosne sa sjednice održane dana 2. listopada 2013. godine (u prilogu).

Traži se od ministarstva branitelja žurna obustava isporuka rješenja o poništavanju statusa hrvatskog branitelja za stradalnike Domovinskog rata pripadnike HVO-a, do iznalaženja zakonskog rješenja, odnosno hitne izmjene važećeg Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – ukidanje članka 42. stavka 2. u Prijelaznim i završnim odredbama Zakona („Narodne novine 140/12), kojim je utvrđen rok od jedne godine za oglašavanje ništavim pojedinačnih rješenja.

Traži se od ministarstva branitelja žurna izrada zakonskih akata prema kojima će se svim pripadnicima HVO-a koji su stekli pravo na mirovinu temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata osigurati nastavak prava na mirovinu i prava na zdravstveno osiguranje, bez prava na pripadajuću invalidninu i druga zakonska prava, izuzev HRVI-a I skupine i djece obitelji poginulih, zatočenih i nestalih branitelja.

Traži se od ministarstva obrane RH da iznađe zakonsko rješenje prema kojem će se utvrditi status specijalnih postrojbi MORH-a kojim će se regulirati status stradalnika Domovinskog rata pripadnika HVO-a, osim onih koji su tužili Republiku Hrvatsku i tako uvrstiti u Registar hrvatskih branitelja, radi ostvarivanja gore navedenih prava.

Predsjednik HVIDR-a RH
Josip Đakić