Okrugli stol „Branitelji kao teret ili ponos društva“
17.01.2014.

autor Hvidra RH

Slijedom vladajuće negativne političke prakse obezvrjeđivanja branitelja i njihovog sustavnog potiskivanja na marginu nacionalnih društvenih procesa, odakle njihove političke i društvene izolacije, u gospodarskim okolnostima bezobzirne imovinske eksploatacije, javno ukazujemo na činjenicu posvemašnje nezaštićenosti ove društvene skupine, čiji su pripadnici u okolnostima povijesne ugroze po hrvatske nacionalne interese i neovisnost, podredili svoje sudbine i živote njenoj dobrobiti i opstanku …

Slijedom vladajuće negativne političke prakse obezvrjeđivanja branitelja i njihovog sustavnog potiskivanja na marginu nacionalnih društvenih procesa, odakle njihove političke i društvene izolacije, u gospodarskim okolnostima bezobzirne imovinske eksploatacije, javno ukazujemo na činjenicu posvemašnje nezaštićenosti ove društvene skupine, čiji su pripadnici u okolnostima povijesne ugroze po hrvatske nacionalne interese i neovisnost, podredili svoje sudbine i živote njenoj dobrobiti i opstanku …

… tražimo od Vlade RH promjenu odnosa i prakse prema ovoj društvenoj skupini odakle se stečena prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, imaju zakonom utvrditi kao nepromjenjiva kategorija …

… te zahtijevamo od Vlade RH prihvaćanje slijedeće teze ovog okruglog stola:

1. Vlada RH ima po hitnom postupku vratiti braniteljske mirovine na razinu do stupanja na snagu Zakona o smanjenju mirovina ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju od 01. srpnja 2010. godine! Rok provedbe 60 dana!

2. Vlada RH treba stvoriti mehanizam usklađivanja invalidnina HRVI, koje nisu usklađivane od 2001. godine, te sniziti cenzus za dječje doplatke. Rok provedbe 60 dana!

3. Vlada RH ima zaustaviti podjelu braniteljske skrbi između više resora, te žurno ustrojiti zasebnu upravu braniteljske skrbi. Rok provedbe 60 dana!

4. Vlada RH ima braniteljsku zdravstvenu skrb ustrojiti kao sustav braniteljskih institucija izvan HZZO-a, dok posebno razviti psihološku skrb i programe terapijske potpore. Rok provedbe 90 dana.

5. Vlada RH treba žurno utemeljiti programe braniteljske profesionalne orijentacije i izobrazbe za prihodovne i djelatnosti od javnog značaja, u cilju društvene resocijalizacije braniteljske skupine. Rok provedbe 60 dana!

6. Vlada RH ima u braniteljskom fondu odmah provesti neovisnu reviziju, te donijeti zakonske odredbe za njegovo privođenje izvornoj namjeni! Rok provedbe 30 dana!

7. Vlada RH ima žurno stvoriti fondove za sve razine školovanja djece branitelja, te donijeti primjereni ulazni cenzus, dok upravljanje namjenskim sredstvima ima utemeljiti na nacionalnim i međunarodnim obrazovnim standardima, prema kriterijima pojedinačnog uspjeha i izvrsnosti. Rok pripreme za školsku godinu 2014. jest 60 dana.