Radna (ne) aktivnost hrvatskih branitelja i uključenost u društveno poduzetništvo
28.10.2022.

autor Hvidra RH

Varaždin, 05. listopad 2022. godine


Branitelji i danas mogu pomoći Hrvatskoj kao vrijedni članovi civilnog
društva


U Županijskoj palači u Varaždinu održan je četvrti strukturirani dijalog Tematske mreže
branitelji, na temu „Radna (ne) aktivnost hrvatskih branitelja i uključenost u društveno
poduzetništvo“ Strukturirani dijalozi provode se u okviru projekta „Analiza društvenih faktora
koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“ kojeg je
sufinancirala Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda, a nositelj je Zbor udruga
veterana hrvatskih gardijskih postrojbi zajedno s partnerima iz civilnog društva i akademske
zajednice. Današnjih domaćin bila je partnerska udruga Specijalne jedinice policije RODA a
organizator Antun Berljak nekadašnji branitelj koji je svojim primjerom pokazao kako možemo
na bolje mijenjati naše društveno okruženje jer kvalitetnim djelovanjem na lokalnoj razini,
utječemo i na pozitivne promjene na društvo u cjelini.


Prisutne su na početku pozdravili Dražen Vitez, predsjednik Udruge SJP „ Roda“ zatim
predsjednik Županijske skupštine dr.sc. Josip Križanić kao i zamjenik gradonačelnika Grada
Varaždina Miroslav Marković.


Opće informacije o projektu i provedbi iznijela je njegova projektna voditeljica Ida Maček.
Svrha projekta jest doprinos kvaliteti življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog
rata. Aktivnosti obuhvaćaju osnivanje tematske mreže, ispitivanje javnog mnijenja, šest
znanstvenih istraživanja te izradu više znanstvenih i stručnih članaka. Rezultati projekta su
smjernice za razvoj javnih politika koje se predstavljaju donositeljima odluka tijekom šest
strukturiranih dijaloga a svaki se organizira u drugom gradu kako bi se postigla regionalna
ravnopravnost involviranosti u proces kreiranja javnih politika. Putem suradnje organiziranoga
civilnoga društva s akademskom zajednicom i znanstveno-istraživačkim institucijama došlo je
do izgradnje novih, odnosno produbljivanja postojećih, kompetencija, znanja i vještina u
organizacijama civilnoga društva koje su tako postale kompetentne za kvalitetan prijenos
društvenih potrebe u stručne analize utemeljene na argumentima i dokazima kojima se može
zagovarati unapređenje javnih politika u raznim područjima društvenog i ekonomskog razvoja.
Znanstveni i stručni suradnici na projektu dr.sc. Nenad Pokos s Instituta društvenih znanosti
Ivo Pilar, mag. oec. Alen Halilović i mag. psych. Ivana Maslov zajedno su došli do zaključka
kako su braniteljske zadruge i udruge prepoznate kao jedne od ključnih organizacija koje mogu
aktivno doprinijeti razvoju društvenih inovacija koje će izravno utjecati na zapošljavanje
ranjivih skupina u koje spadaju hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata. Jedan od
ključnih prijedloga je transformacija braniteljskih zadruga u društvena poduzeća čime će se
omogućiti prilika za održivo poslovanje, mogućnost zapošljavanja mladih kadrova te
reinvesticiju profita u razvoj lokalne zajednice s ciljem pružanja jednakih mogućnosti
hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata te članovima njihovih obitelji.Najveće prepreke poslovanju društvenih poduzetnika su nedostatak financijskog kapitala, ali i
manjak poslovnih vještina društvenih poduzetnika te slaba javna vidljivost društvenog
poduzetništva, kao i nedostatak svijesti o društvenom poduzetništvu kao poslovanju koje uz
ekonomsku stvara i dodatnu društvenu vrijednost (zapošljavanje ranjivih skupina, pružanje
socijalnih usluga, ekološka održivost). Rješenje ovakvom problemu nazire se kroz razvoj mreže
potpornih servisa (isto je moguće provesti i kroz tematske mreže koje rade sa ciljanom
skupinom hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelj) koji
mogu pružiti potrebne informacije, omogućiti edukacije i stvaranje potrebnih vještina te
razmjenu iskustava dobre prakse. Također se predlaže stvaranje posebnih razvojnih fondova
kao specifičnih izvora financiranja.


Svoje viđenje na temu iznio je i razvojačeni branitelj poduzetnik Stjepan Horvat koji zapošljava
hrvatske branitelje, zatim Mirjana Jerebić- predstavnica gradskog društva crvenog križa
Ludbreg te Branka Šaško – ravnateljica područnog ureda HZZ Varaždin.


Organizatori ovim putem još jednom zahvaljuju svim hrvatskim braniteljima s područja
Varaždinske županije koji su izdvojili svoje vrijeme kako bi sudjelovali u anketnim
istraživanjima i fokus grupama te vlastitim relevantnim prijedlozima izraziti mišljenje o
izrađenim smjernicama.


Projekt UP.04.2.1.06.0004 „Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života
braniteljske populacije-smjernice za budućnost” sufinancirala je Europska unija iz Europskog
socijalnog fonda. Razdoblje provedbe je 28.10. 2020.- 28. 10. 2023., a ukupna vrijednost
projekta i iznos sufinanciranja EU 3.590.775,69 kn. Nositelj projekta je Zbor udruga veterana
hrvatskih gardijskih postrojbi, koji zajedno s partnerima iz civilnog društva i znanstvene
zajednice provodi projekt sa svrhom doprinosa kvaliteti življenja hrvatskih branitelja i
stradalnika Domovinskog rata.