Zdravstvena skrb za hrvatske branitelje u RH
13.07.2023.

autor Hvidra RH

PRIJEDLOG SMJERNICA U RAZVOJU JAVNIH POLITIKA

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi u suradnji s koordinatoricom izrade
smjernica Ivanom Maslov mag. psych. izradili su prijedlog smjernica u razvoju javnih politika
„Zdravstvena skrb za hrvatske branitelje u RH “ u okviru projekta „Analiza društvenih faktora
koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije – smjernice za budućnost“
(UP.04.2.1.06.0004) koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog
fonda na poziv „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog
dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“.