Baza znanja

Za društveni razvoj

Istraživanje

istraživanja i analize javnih politika iz područja djelovanja

Znanje

prijenos specifičnih znanja u Republici Hrvatskoj i u zemljama jugoistočne Europe

Društvo

razvoj društvenih potencijala

Promjene

zagovaranja pozitivnih društvenih promjena

Centri znanja za društveni razvoj su oblici razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva koja uključuje organizacije civilnoga društva koje su pokazale kvalitetu i profiliranost svog djelovanja kroz institucionalni, organizacijski i programski razvoj, visoku razinu umreženosti u svom području djelovanja i/ili uključivanja volontera i građana/građanki u svoje djelovanje, stručnost kroz provedena istraživanja te kvalitetne modele prijenosa znanja u Republici Hrvatskoj i kroz međunarodnu razvojnu pomoć. Nacionalna zaklada je postupak odabira organizacija koje zadovoljavaju opisane uvjete provela putem pozivnog natječaja za uspostavu razvoje suradnje u području centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj. Program centara znanja ugovara se na najmanje tri (3), a najviše pet (5) godina s mogućnošću produženja razvojne suradnje u ovom području nakon provedenoga temeljnog vrednovanja utjecaja uključenih organizacija na društveni razvoj Republike Hrvatske. Organizacije koje sa Nacionalnom zakladom zaključe sporazume o razvojnoj suradnji u području centara znanja za društveni razvoj ne mogu ostvariti pravo na bilo koju drugu vrstu financijske podrške Nacionalne zaklade.

Centri znanja za društveni razvoj djeluju kao svojevrsne think-do-tank organizacije koje provode aktivnosti u svom području djelovanja.

Vijesti

Baza znanja

Video

Društveni razvoj